• Coronavirus IgG & IgM Test Cassette

    कोरोनाभाइरस आईजीजी र आईजीएम टेस्ट क्यासेट

    आर्ट्रन कोविड -१ I आईजीएम / आईजीजी एंटीबॉडी टेस्टको सिद्धान्त मानव सीरम, प्लाज्मा, वा सम्पूर्ण रगतको नमूनाहरूमा COVID-१ virus भाइरसको आईजीएम र आईजीजी एन्टिबडीहरूको एकैसाथ पत्ता लगाउन र भेदभावको लागि एक प्रतिजीवी खिच्ने इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख हो।