• Protective Clothing

    सुरक्षात्मक कपडा

    दुई-टुक्रा हुड तीन आयामिक कट र अनुहार खोल्ने वरिपरि लोचात्मक ब्यान्डको साथ, हुड राम्रोसँग अनुहारको आकार फिट गर्न र सुरक्षा प्रभाव बढाउन सक्छ।